Kurzy na míru pro firmy

Vzdělávání zaměstnanců se firmám vyplatí. Existuje několik cest - individuální rozvoj klíčových lidí, semináře na míru a kurzy se zaměřením na základní znalosti.

Základní dovednosti, které by měli pracovníci ovládat jsou komunikace a obchod. Aniž si to uvědomujeme, každý z nás denně prodává a komunikuje. Prodáváme sebe, svoje myšlenky, produkty, služby a základním nástrojem,  který k tomu používáme je komunikace – proto stojí za to, pochopit,  jak to celé funguje a tím získat možnost aktivně ovlivňovat výsledek - buď komunikaci a její výsledek řídím já nebo jsem jen pasivní účastník, kterého ovládá někdo jiný.Kurzy na míru

připravuji po dohodě s vedením firmy, chci vědět, co management od školení očekává i co sami pracovníci považují za užitečné. Zajímavé jsou i jejich minulé zkušenosti s podobnými aktivitami a jejich postoj k nim, jen tak se dá nastavit obsah i forma vzdělávání, které se pozitivně projeví v praktickém životě firmy. Oč je příprava takových workshopů složitější, o to je jejich výsledný efekt větší. Garantuji praktické výsledky.

Individuální vzdělávaní klíčových lidí

Klíčoví lidé ve firmě už většinou prošli řadou školení v různých oblastech, přesto se mohou dostat do situace, kdy by potřebovali zdokonalit, pochopit nebo natrénovat specifickou dovednost a pro to je vhodná forma individuální spolupráce.  

Klientům pomáhám zdokonalit a natrénovat dovednosti v oblasti komunikace, které vyžaduje jejich současné postavení nebo situace v kariéře (projev, TV interview/duel, obhajoba, vyjednávání, nástroje leadershipu). Na konkrétním případu, který aktuálně řeší, definujeme psychologické pozadí, odhalíme komunikační stereotypy, které jim mohou život komplikovat a nahradíme je efektivnějším způsobem tak, aby snadněji dosáhli toho, co chtějí.

Školení zaměstnanců 

KURZ: Úspěšný obchod I a Úspěšný obchod II

  • Kurz je zaměřen prakticky, umožňuje pochopit,  jak vzájemně souvisí dílčí faktory úspěšného  obchodu a nalézt vlastní fungující styl prodeje.
  • Účastníci se seznámí s psychologií prodejce i  zákazníka, uvědomí si časté chyby prezentace produktů či služeb, naučí se komunikovat konkurenční výhody, vybudují si postoj úspěšného obchodníka a získají dovednosti a nástroje , které mohou hned využít ve svojí praxi.
  • Kurz je určen obchodníkům, prodejcům, šéfům firem a všem, kdo jsou součástí obchodní politiky firmy

Využití kurzu v praxi: Společnost získá sebevědomé obchodníky s unikátním efektivním způsobem prodeje, kteří maximálně využívají svůj potenciál a eliminují slabé stránky

. OBJEDNAT KURZ .

KURZ: Prezentační flexibilita a efektivní komunikace

  • Kurz je zaměřen prakticky, umožňuje připravit a přednést prezentaci konkrétních témat s ohledem na kontext situace.
  • Účastníci se naučí strategickému myšlení při přípravě prezentace, pochopí jak  minimalizovat riziko negativní reakce publika a vybudovat si prostor pro jednoznačnou pozitivní argumentaci a zvládání námitek

Využití kurzu v praxi: Společnost získá proškolené pracovníky, kteří budou schopni prezentovat požadovaná témata efektivně a se sebedůvěrou. Znalost principů a vědomý přístup k prezentování posiluje výsledný efekt prezentací a dává prezentujícímu převahu nad publikem i možnost ovlivňovat situaci v jejím průběhu.

Praktická část kurzu analýzou kamerového záznamu poskytne účastníkům efektivní zpětnou vazbu a umožní odstranění nežádoucích komunikačních stereotypů.

Kurz je určen klíčovým osobám ve firmě, specialistům, střednímu managementu a všem , kdo mohou čelit výzvě komunikovat kontroverzní témata

. OBJEDNAT KURZ .