Kurzy a přednášky

KURZ: Úspěšný obchod I a Úspěšný obchod II

  • Kurz je zaměřen prakticky, umožňuje pochopit,  jak vzájemně souvisí dílčí faktory úspěšného  obchodu a nalézt vlastní fungující styl prodeje.
  • Účastníci se seznámí s psychologií prodejce i  zákazníka, uvědomí si časté chyby prezentace produktů či služeb, naučí se komunikovat konkurenční výhody, vybudují si postoj úspěšného obchodníka a získají dovednosti a nástroje , které mohou hned využít ve svojí praxi.
  • Kurz je určen obchodníkům, prodejcům, šéfům firem a všem, kdo jsou součástí obchodní politiky firmy

Využití kurzu v praxi: Společnost získá sebevědomé obchodníky s unikátním efektivním způsobem prodeje, kteří maximálně využívají svůj potenciál a eliminují slabé stránky

. OBJEDNAT KURZ .

KURZ: Prezentační flexibilita a efektivní komunikace

  • Kurz je zaměřen prakticky, umožňuje připravit a přednést prezentaci konkrétních témat s ohledem na kontext situace.
  • Účastníci se naučí strategickému myšlení při přípravě prezentace, pochopí jak  minimalizovat riziko negativní reakce publika a vybudovat si prostor pro jednoznačnou pozitivní argumentaci a zvládání námitek

Využití kurzu v praxi: Společnost získá proškolené pracovníky, kteří budou schopni prezentovat požadovaná témata efektivně a se sebedůvěrou. Znalost principů a vědomý přístup k prezentování posiluje výsledný efekt prezentací a dává prezentujícímu převahu nad publikem i možnost ovlivňovat situaci v jejím průběhu.

Praktická část kurzu analýzou kamerového záznamu poskytne účastníkům efektivní zpětnou vazbu a umožní odstranění nežádoucích komunikačních stereotypů.

Kurz je určen klíčovým osobám ve firmě, specialistům, střednímu managementu a všem , kdo mohou čelit výzvě komunikovat kontroverzní témata

. OBJEDNAT KURZ .